ຂໍ້ກໍານົດແລະເງື່ອນໄຂ

ນະໂຍບາຍການປ່ຽນ eSIM ໃຫມ່ພາຍໃນ 1 ຊົ່ວໂມງ 

ນະໂຍບາຍຍົກເລີກແລະຍົກເລີກ

ເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌