ເລີ່ມການຜະຈົນໄພຂອງທ່ານ!

 • 1 ມື້
 • 2 ມື້
 • 3 ມື້
 • 4 ມື້
 • 5 ມື້
 • 6 ມື້
 • 7 ມື້
 • 8 ມື້
 • 9 ມື້
 • 10 ມື້
 • 11 ມື້
 • 12 ມື້
 • 13 ມື້
 • 14 ມື້
 • 15 ມື້
 • 16 ມື້
 • 17 ມື້
 • 18 ມື້
 • 19 ມື້
 • 20 ມື້
 • 21 ມື້
 • 22 ມື້
 • 23 ມື້
 • 24 ມື້
 • 25 ມື້
 • 26 ມື້
 • 27 ມື້
 • 28 ມື້
 • 29 ມື້
 • 30 ມື້
30 ວັນ
ຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ
ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊະ​ອາ​ນາ​ຈັກ
ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ
01 GB/ ມື້
ຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ
ສິງ​ກະ​ໂປ
ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ
KYC
06 GB
90 ວັນ
ຂໍ້ມູນ ແລະການໂທ (ທ້ອງຖິ່ນ)
ຮ່ອງກົງ
ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ
30 GB
30 ວັນ
ຂໍ້ມູນ & ໂທ
Wight
ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ
15 GB
15 ວັນ
ຂໍ້ມູນ & ໂທ
Wight
ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ
15 GB
30 ວັນ
ຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ
Macao
ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ
10 GB
15 ວັນ
ຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ
Macao
ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ
02 GB/ ມື້
20 ວັນ
ຂໍ້ມູນ & ໂທ
ຫວຽດນາມ
ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ
04 GB
30 ວັນ
ຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ
UAE
ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ
02 GB/ ມື້
ຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ
ສິງ​ກະ​ໂປ
ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ
20 GB
8 ວັນ
ຂໍ້ມູນ & ໂທ
ເກົາ​ຫລີ
ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ
30 GB
30 ວັນ
ຂໍ້ມູນ & ໂທ
ເກົາ​ຫລີ
ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ
ຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ
ຮ່ອງກົງ
ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ
ບໍ່ຈໍາກັດ
10 ວັນ
ຂໍ້ມູນ ແລະການໂທ (ທ້ອງຖິ່ນ)
ປະ​ເທດ​ໄທ
ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ
05 GB/ ມື້
20 ວັນ
ຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ
ຫວຽດນາມ
ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ
03 GB
ຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ
UAE
ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ
03 GB/ ມື້
ຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ
Macao
ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ
500 MB/ ມື້
ວັນ 1
ຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ
ເກົາ​ຫລີ
ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ
10 GB
15 ວັນ
ຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ
ອາ​ເມລິ​ກາ
ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ
10 GB
ຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ
ປາ
ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ
15 GB
7 ວັນ
ຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ
ປະ​ເທດ​ໄທ
ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ
01 GB
7 ວັນ
ຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ
ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊະ​ອາ​ນາ​ຈັກ
ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ
ບໍ່ຈໍາກັດ/ ມື້
ຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ
ຍີ່​ປຸ່ນ
ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ
ຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ
ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ
ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ
WhatsApp
Messenger
Messenger
WhatsApp